صفحه اول  

 

 

بعضی ا ز کلید ها ی کیبورد واقعا کا ر را ه ا ندا ز هستند

 

که متا سفا نه د ر هیچ کدا م ا ز کلا س ها ی به اصطلا ح آ موزش

 

کا مپیوتر ا ون هم ا ز نو ع ( تضمینی ) که فقط نیتشا ن چا پید ن

 

کا رآ موزا ن سا ده و بخت برگشته هست . آ موزش دا ده نمی شود

 

من در ا ینجا به چند مورد ا ز کا ربرد ها ی مفید ا ین کلید ها می پردا زم .

 

 

5 كاربرد جالب با استفاده از كليد Alt

 

 

 

1- براي رسيدن به Propertis كافيست Alt را نگه 

 

 

داشته و روي فايل مورد نظرتان دابل كليك كنيد.

 

 

 


2- كليد
Alt در هر پنجره اي با يك فشار منوهاي پنجره را فعا ل

 

 

 

 

مي كند و با تركيب آن با هر كدام از حروف منوها كه زير آ ن

 

 

 

 

 

خط كشيده شده آن پنجره را باز مي كند.

 

 3- در مرورگر اينترنت تركيب
Alt و End شما را به آخرين

 

 


  صفحه اي كه مشاهده كرده ايد، خواهد برد.

 4- در مرورگر اينترنت
IE، تركيب Alt با يكي از دو كليد

 

 

 

 

جهت راست و چپ، عمل Back و Forward را انجام مي دهد.

 

 5- با تركيب
Alt و Tab، شما مي توانيد پنجره هاي فعال در

 

 

 

ويندوز را جابجا كنيد.