صفحه اول  

 

 

استفاده از Keypad به عنوان

 

ميانبر

 

 

 

حتما با كليدهاي Keypad آشنايي داريد، همان طور كه مي دانيد، اكثر

 

 

كيبوردها شامل دو سري  دكمه براي نمايش اعداد هستند.يكسري در بالاي دكمه هاي حروف و يكسري
در گوشه سمت راست كيبورد كه

 

 

اكثرا در بانك ها و مكان هاي تجاري كاربرد دارد و در اكثر كاربردهاي خانگي

 

 

بدون كاربرد هستند. اگر شما هم از اين كليد كم استفاده مي كنيد، چه بهتر كه از

 

 

 

آنها براي راحتي خود به عنوان Short Cut استفاده نماييد. 


براي اين كار ابتدا كليد
NUMLOCK را روشن كنيد. سپس روي آيكن برنامه

 

 

اي كه مي خواهيد كليدي را براي آن اختصاص دهيد، كليك راست نماييد و

 

 

Propertise  را انتخاب كنيد.

 در پنجره باز شده بر روي برگه
Short Cut  كليد مورد نظر خود را انتخاب

 

 

نماييد و تغييرات انجام شده را تاييد نماييد. بعد از اين، در هر جايي از ويندوز با

 

 

فشردن اين كليد، برنامه مورد نظر شما اجرا خواهد شد.