صفحه اول  

 

برای استفاده از این سرویس ها ، کافی است به سایتهای زیر رفته و از قابلیتهای موجود استفاده کنید:

Symantec Security Check
McAfee FreeScan
Panda ActiveScan
Kaspersky lab
Bitdefender
RAV
Tarfandestan
Trend Micro
SYGATE
AuditMyPc

لینک سایر مراجع:
VIRUS SCANNERS ON-LINE
Free Antivirus Removal Tools

این ترفند را نیز فراموش نکنید:
اسکن فایل ها بر روی 37 آنتی ویروس به شکل همزمان